Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin Periode 2012/2013

"Mari Berbenah Bersama dengan Keikhlasan Hati, Kesadaran Diri, Jiwa yang Mantap, dan Semangat Membara"
Ketua FKMB, Zainul Fuad - UIN Malang  


 SURAT KEPUTUSAN
Nomor: Istimewa/C/FKMB/Malang-II-2013
TENTANG
Pengangkatan dan Pengesahan Kepengurusan
FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA BANJARMASIN
MALANG
Periode 2012-2013

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Dengan memohon rahmat, taufiq dan hidayah Allah S.W.T bahwa tim formatur dan mid-formatur kepengurursan FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA BANJARMASIN MALANG telah:
Menimbang:
1.      Bahwa dalam rangka merealisasikan amanat hasil rapat anggota di Asrama Putra Kayuh Baimbai dalam hal pengembangan organisasi, maka dianggap perlu mengangkat dan mengesahkan susunan kepengurusan FKMB Malang periode 2012-2013.
2.      Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dianggap perlu mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pengesahan susunan kepengurusan FKMB Malang periode 2012-2013
Mengingat:
1.      Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
2.      Pedoman Organisasi
3.      Musyawarah Anggota.
4.      Hasil rapat tim formator pada tanggal 23 Desember 2012

MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1.      mengangkat dan mengesahkan susunan kepengurusan FKMB periode 2012-2013 sebagaimana terlampir.
2.      surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3.      surat keputusan ini akan ditinjau ulang apabila ada kesalahan dikemudian hari.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Ditetapkan di Malang, 23 Desember 2012

Pengurus Terpilih
Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin Malang
Periode 2012–2013


Ketua Terpilih                                                                              Sekertaris Terpilih

 


          M. Zainul Fuad                                                                                   Siti Zulaikha

Tembusan kepadaYth:
1.      Walikota Madya Banjarmasin.
2.      Pembina.
3.      Penasehat.
4.      DPO.
5.      File.

Lampiran :
PENGURUS BESAR
FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA BANJARMASIN ( FKMB )
 PERIODE 2009-2010

Pelindung                      : Walikota Madya Banjarmasin
                                          H. Muhiddin
Pembina                        : Drs. H. Khairil Hidayat MS
Dewan Pertimbangan  : M. Kamil Ramma Oensyar
                                          Ramadhany
      M. Asyratul Kiram
      Gt. M. Rhamanda Arya
      Abdul Hamid
      Yunda
Ketua Umum                : M. Zainul Fuad
Sekretaris Umum         : Siti Zulaikha
Bendahara                    : Ani Fahriani
Bidang Sosial Budaya
Kordinator                    : Yahya
Anggota                         : Annisa Karima
   : Laily
   : Elsa
Bidang LITBANG
Kordinator                    : M. Farayunanda R.
Anggota                         : Raisa Fadila
                                       : Abd. Sidik
                                       : Reni
                                       : M. Khairi
Bidang Keagamaan
Kordinator                    : M. Falah Ridha
Anggota                         : Rizki Akbar
                                       : M. Rifki H
                                       : Laksnoria Karyuatry
Bidang Minat Bakat
Kordinator                    : Irriza Aulia R.
Anggota                         : Rizki Musthafa
   : M. Iqbal
   : Reza Julian
   : M. Khairil
Bidang Pengembangan Usaha
Kordinator                    : Sirajuddin Kahfi
Anggota                         : Billy Jkheid 
                                       : Riska Puspandini
                                       : Arif
Previous
Next Post »